Điều gì sẽ xảy ra với làn đường dành cho xe buýt trên đường Rainier Ave S? Hãy tham gia khảo sát của chúng tôi và khám phá ngay!

Điều gì sẽ xảy ra với làn đường dành cho xe buýt trên đường Rainier Ave S? Hãy tham gia khảo sát của chúng tôi và khám phá ngay!

Làn đường

Xin lưu ý: Để xem bài viết dự án này bằng tiếng Anh, vui lòng nhấp vào đây.

Một làn đường riêng cho xe buýt đã được xây dựng gần đây trên đường Rainier Ave S. Ảnh: Nhân viên Metro Quận King.

Tóm tắt:

  • Với sự hợp tác của Metro Quận King, chúng tôi đã lắp đặt các làn đường dành cho xe buýt trên đường Rainier Ave S đi về phía bắc giữa đường S Alaska St và S Walden St, và đi về hướng nam giữa đường S Oregon St và S Edmunds St tại Rainier Valley.
  • Hiện chúng tôi đang xem xét 2 giải pháp thay thế để mở rộng làn đường dành cho xe buýt trên đường Rainier Ave S. Phần mở rộng này sẽ nằm trên đường Rainier Ave S xa hơn về phía bắc giữa đường S Walden St và S Grand St.
  • Vui lòng hoàn thành khảo sát của chúng tôi trước ngày 13 tháng 11. Quý vị có thể chia sẻ ý kiến về 2 lựa chọn thay thế được đề xuất, cách quý vị đi lại trên đường Rainier Ave S và cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.
  • Chúng tôi sẽ trình bày các giải pháp thay thế cho làn đường dành riêng cho xe buýt trong Giai Đoạn 2 trên đường Rainier Ave S tại một cuộc họp công cộng trực tuyến vào ngày 25 tháng 10. Chi tiết về cuộc họp sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng bản ghi cuộc họp lên trang web dự án của chúng tôi sau cuộc họp.
READ  Victoria Viral - Xe Máy Điện Việt Nhật Thế Hệ Mới 2024

Mở rộng làn đường dành cho xe buýt trên đường Rainier Ave S

Đầu mùa hè này, với sự hợp tác của Metro Quận King, chúng tôi đã lắp đặt giai đoạn đầu của các làn đường mới dành riêng cho xe buýt trên đường Rainier Ave S.

Điều này bao gồm các làn đường dành cho xe buýt đi về hướng bắc từ đường S Alaskan St đến S Walden St, và các làn đường dành cho xe buýt đi về hướng nam từ đường S Oregon St đến S Edmonds St. Chúng tôi đã theo dõi giao thông và thời gian đi lại của xe buýt kể từ khi thực hiện thay đổi này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu trong những tháng tới và cho đến nay, chúng tôi đã nhận thấy sự tiết kiệm thời gian đi lại cho xe buýt.

Bản đồ của các làn đường mới dành cho xe buýt trên đường Rainier Ave S

Chúng tôi hiện đang xem xét 2 phương án để mở rộng các làn đường dành cho xe buýt đi về hướng bắc hiện có trên đường Rainier Ave S, giữa đường S Walden St và S Grand St.

Sau khi hoàn thành, chúng tôi hy vọng rằng người đi xe buýt có thể tiết kiệm thêm khoảng 5 phút khi đi lại trong giao thông cao điểm vào buổi sáng.

Chúng tôi mong quý vị giúp chúng tôi chọn một lựa chọn ưu tiên dựa trên phản hồi của cộng đồng. Vui lòng tham gia khảo sát của chúng tôi trước ngày 13 tháng 11 để chia sẻ suy nghĩ của quý vị, cách quý vị hiện đang đi lại trên đường Rainier Ave S và cách quý vị muốn chúng tôi cải thiện trải nghiệm đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.

READ  Siêu dự án Mũi Đèn Đỏ nợ SCB hơn 133.700 tỷ đồng

Quý vị cũng có thể tham dự cuộc họp công cộng trực tuyến vào ngày 25 tháng 10 để biết thêm thông tin. Chi tiết cuộc họp sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi lại cuộc họp và đăng một liên kết đến trang web của chúng tôi.

Tóm tắt về 2 lựa chọn thay thế

Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các lợi ích và cân nhắc đối với mỗi giải pháp thay thế trên trang web của chúng tôi.

Phương Án 1

Trong tùy chọn này, chúng tôi sẽ chuyển một làn đường đi về hướng bắc thành một làn đường dành cho xe buýt từ đường S Walden St đến đường S Grand St.

Đường S Grand St đến đường S Walden St (đi về hướng bắc)

Phương Án 1

Phương Án 2

Giống như Phương Án 1, trong phương án này, chúng tôi sẽ chuyển một làn đường đi về hướng bắc thành một làn đường dành cho xe buýt từ đường S Walden St đến S Grand St.

Chúng tôi cũng sẽ loại bỏ làn đường rẽ trung tâm giữa đường S Grand St và đường S College St và có 2 làn đường đi về hướng bắc (khoảng 5 dãy nhà).

Đường S Grand St đến đường S College St (đi về hướng bắc)

Phương Án 2

Đường S College St đến đường S Walden St (đi về hướng bắc)

Các bước tiếp theo

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về những gì chúng tôi đã nghe và các bước tiếp theo cho Giai Đoạn 2 của dự án vào cuối năm nay. Thiết kế dự án sẽ tiếp tục trong năm 2023 và việc xây dựng có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2024.

READ  Những sản phẩm yêu thích Future-Fi của tôi trong năm 2023/24

Để tìm hiểu thêm:

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và quan tâm đến dự án này!