Mức độ chì trong máu ở trẻ em từ 1-5 tuổi – Hoa Kỳ, 1999-2010

Bài viết Mức độ chì trong máu ở trẻ em từ 1-5 tuổi – Hoa Kỳ, 1999-2010 nhằm tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu từ Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia (NHANES) của CDC từ năm 1999-2002 đến 2007-2010. Cùng nhìn lại những thông tin quan trọng trong bài viết này nhé!

Vấn đề khẩn cấp về mức độ chì trong máu của trẻ em

Những tác động xấu về sức khỏe do tiếp xúc với chì ở trẻ em đã được rất rõ ràng và bao gồm các tác động như suy giảm trí tuệ và hành vi, từ đó khiến chì trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng (1). Hiện chưa có mức độ chì trong máu an toàn cho trẻ em đã được xác định. Cục kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã tiến hành phân tích dữ liệu từ Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia (NHANES) từ năm 1999-2002 đến 2007-2010 để ước lượng số lượng trẻ em từ 1-5 tuổi tại Hoa Kỳ có nguy cơ bị tác động tiêu cực do tiếp xúc với chì và đánh giá tác động của các biện pháp phòng ngừa. Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ trẻ em từ 1-5 tuổi có mức độ chì trong máu bằng hoặc cao hơn giá trị giới hạn trên 5 µg/dL được tính toán dựa trên chu kỳ NHANES từ năm 2007-2010 là 2.6%. Do đó, ước tính có khoảng 535.000 trẻ em từ 1-5 tuổi tại Hoa Kỳ có mức độ chì trong máu ≥5 µg/dL dựa trên số lượng trẻ em trong nhóm tuổi này được Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ ghi nhận vào năm 2010. Mặc dù đã có tiến bộ trong việc giảm mức độ chì trong máu của trẻ em trong nhóm tuổi này, nhưng vẫn còn sự khác biệt giữa mức độ chì trung bình của các nhóm dân tộc/giai cấp thu nhập khác nhau, và cần phải tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu của Chương trình “Con người khỏe mạnh 2020” là giảm mức độ chì trung bình cho tất cả trẻ em tại Hoa Kỳ (EH-8.2) (2).

READ  Cách phân biệt keo đen nhám - keo trong nhám, nên dán loại nào cho xe máy?

Tiến bộ trong khảo sát mức độ chì trong máu của trẻ em

Nhưng vào năm 1991, CDC đã xác định mức độ chì trong máu từ 10 µg/dL trở lên là “mức độ quan tâm” đối với trẻ em từ 1-5 tuổi (3). Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2012, CDC đã chấp nhận những khuyến nghị từ Ủy ban Tư vấn về Phòng ngừa Nhiễm chì ở Trẻ em (ACCLPP) rằng thuật ngữ “mức độ quan tâm” sẽ được thay thế bằng giá trị giới hạn tham chiếu trên ở phần trăm 97.5 của các mức độ chì trong máu của trẻ em 1-5 tuổi tại Hoa Kỳ từ hai chu kỳ NHANES liên tiếp (4). CDC tiến hành khảo sát NHANES, một cuộc khảo sát biểu đồ kéo dài, phi tập trung, đại diện cho dân cư dân sự Hoa Kỳ không sống trong các cơ sở cứu trợ, sử dụng một thiết kế xác suất phức tạp và đa tầng. Từ những năm 1970, khi NHANES lần đầu tiên bắt đầu đo mức độ chì trong máu, cuộc khảo sát đã trở thành cơ sở để giám sát sự thay đổi về mức độ chì trong máu ở Hoa Kỳ. Bắt đầu từ năm 1999, NHANES trở thành một cuộc khảo sát liên tục, với khoảng 10.000 người tham gia NHANES được phỏng vấn và kiểm tra trong mỗi chu kỳ 2 năm. Khoảng 1.240 trẻ em từ 1-5 tuổi được kiểm tra mỗi chu kỳ, và một mẫu máu được lấy từ khoảng 850 (69%) trong số đó. Trong khảo sát NHANES, mức độ chì trong máu được đo bằng phương pháp phân tích nguyên tử plasmass đa cấp bằng cách sử dụng kỹ thuật phổ khối tb kim loại trong phòng thí nghiệm phân tích yếu tố tại CDC (5). Giá trị giới hạn tham chiếu hiện tại của phần trăm 97.5 của tổng hợp chu kỳ NHANES năm 2007-2008 và 2009-2010 được tính toán là 5 µg/dL.

Sự khác biệt về mức độ chì trong máu của trẻ em theo các nhóm dân tộc/giai cấp khác nhau

Trong các phân tích đơn biến, khoảng cách tin cậy (CI) cho các ước lượng của NHANES năm 2007-2010 về tỷ lệ trẻ em da đen không gốc gác (3.3%-8.4%) và trẻ em da trắng không gốc gác (0.7%-5.2%) với mức độ chì trong máu ≥5 µg/dL có sự chồng chéo (Bảng 1). Tuy nhiên, sự khác biệt về mức độ chì trung bình giữa các nhóm dân tộc/giai cấp và mức độ thu nhập, đã từng quan trọng trong quá khứ, vẫn còn tồn tại. Sự khác biệt giữa mức độ chì trung bình của trẻ em da đen không gốc gác (1.8 µg/dL [CI = 1.6-1.9]) so với trẻ em da trắng không gốc gác (1.3 µg/dL [CI = 1.1-1.4]) hoặc trẻ em gốc Mexico-Mỹ (1.3 µg/dL [CI = 1.2-1.4]) vẫn đáng kể (p<0.01) (Bảng 2). Sự khác biệt về mức độ chì trung bình giữa trẻ em thuộc gia đình có tỷ lệ thu nhập nghèo (<1.3) so với gia đình có tỷ lệ thu nhập cao (≥1.3) cũng đáng kể (1.6 µg/dL so với 1.2 µg/dL, tương ứng [p<0.01]), cũng như sự khác biệt về mức độ chì trung bình theo nhóm tuổi và tình trạng tham gia Medicaid (Bảng 2).

READ  Ba Cẳng - Cầu đi bộ đầu tiên ở Sài Gòn

Tiến bộ trong phòng ngừa mức độ chì trong máu của trẻ em

Trong suốt bốn thập kỷ qua, đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm số lượng trẻ em có mức độ chì trong máu cao. Dữ liệu từ chu kỳ NHANES năm 1976-1980 cho thấy ước tính có khoảng 88% trẻ em từ 1-5 tuổi có mức độ chì trong máu ≥10 µg/dL (7). Kể từ đó, tỷ lệ này giảm mạnh xuống còn 4.4% trong giai đoạn 1991-1994 (NHANES III) (8), 1.6% trong giai đoạn 1999-2002 (9), và 0.8% trong giai đoạn 2007-2010. Mức độ chì trung bình ước tính của trẻ em từ 1-5 tuổi tại cả nước đã giảm đáng kể theo thời gian, từ mức độ chì trung bình ước tính trong giai đoạn 1976-1980 là 15 µg/dL (CI = 14.2-15.8) xuống còn mức độ chì trung bình ước tính trong giai đoạn 1988-1991 là 3.6 µg/dL (CI = 3.3-4.0), và xu hướng này vẫn tiếp tục. Trong giai đoạn 1999-2002, mức độ chì trung bình là 1.9 µg/dL (CI = 1.8-2.1), so với mức độ chì trung bình ước tính trong giai đoạn 2007-2010 là 1.3 µg/dL (CI = 1.3-1.4).*

Khuyến nghị và kết luận

Những tiến bộ lớn đã diễn ra trong việc giảm mức độ chì trong máu của trẻ em trong những bốn thập kỷ qua. Dữ liệu từ chu kỳ NHANES năm 1976-1980 cho thấy ước tính có khoảng 88% trẻ em từ 1-5 tuổi có mức độ chì trong máu ≥10 µg/dL (7). Tuy nhiên, sự khác biệt nhỏ giữa số lượng người tham gia NHANES có mức độ chì trong máu ≥10 µg/dL khiến cho ước tính quốc gia về tỷ lệ mức độ chì cao không ổn định, và sự biến đổi từ năm này sang năm khác không dễ hiểu. Trẻ em tiếp xúc với chì trong thời thơ ấu có thể gặp hậu quả suốt đời. Sự khác biệt đáng kể về mức độ chì trung bình giữa các nhóm dân tộc/giai cấp và mức độ thu nhập cho thấy sự bất bình đẳng còn tồn tại. CDC đồng ý với ACCLPP rằng phòng ngừa chính là phương pháp duy nhất thực tế để ngăn chặn mức độ chì trong máu tăng cao ở trẻ em (10). Phòng ngừa yêu cầu giảm nguồn tiếp xúc môi trường từ đất, bụi, sơn và nước trước khi trẻ em tiếp xúc với những nguy cơ này. Các nỗ lực tăng cường nhận thức về nguy cơ của chì và các biện pháp dinh dưỡng để tăng cường sắt và canxi, góp phần giảm hấp thụ chì, cũng là những yếu tố quan trọng khác trong chính sách phòng ngừa thành công (4). Với sự khác biệt tiếp tục về mức độ chì, nguồn lực cần được hướng tới những khu vực nơi trẻ em có nguy cơ cao nhất. NHANES cung cấp dữ liệu hữu ích để đánh giá tiến bộ trong việc loại bỏ mức độ chì cao và đảm bảo nguồn lực được hướng tới những trẻ em dễ tổn thương nhất.

READ  Tất tần tật biển số xe 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam