Tài liệu pháp lý

Chào mừng các bạn đến với bản số 86, khối lượng X ở Washington, D.C. Đây là một tài liệu quan trọng về tình hình số lượng cung cấp visa nhập cư trong tháng 2, bao gồm “Ngày Hành động Cuối cùng” và “Ngày nộp Đơn xin Visa”.

Các số liệu pháp lý cho visa ưu tiên gia đình

Tài liệu này tóm tắt về việc cung cấp số lượng visa nhập cư trong tháng 2 cho: “Ngày Hành động Cuối cùng” và “Ngày nộp Đơn xin Visa”, cho biết thời điểm người nộp đơn visa nhập cư nên được thông báo để thu thập và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm Visa Quốc gia.

Trừ khi có quy định khác trên trang web Cơ quan Dân quốc và Định cư (USCIS) tại địa chỉ www.uscis.gov/visabulletininfo, những người muốn nộp đơn xin điều chỉnh hiện trạng với USCIS phải sử dụng biểu đồ “Ngày Hành động Cuối cùng” dưới đây để xác định thời điểm nộp đơn. Khi USCIS xác định rằng có số lượng visa nhập cư hiện có trong năm tài chính nhiều hơn số lượng người nộp đơn đã biết cho visa đó, USCIS sẽ thông báo trên trang web của mình rằng người nộp đơn có thể sử dụng biểu đồ “Ngày nộp Đơn xin Visa” trong Tài liệu này.

Thủ tục xác định ngày

Các công tố viên lãnh sự yêu cầu báo cáo cho Bộ Ngoại giao các ứng viên đủ điều kiện để nhận visa có số lượng hạn chế; USCIS báo cáo các ứng viên xin điều chỉnh tình trạng. Việc phân bổ trong các biểu đồ dưới đây được thực hiện, trong mức có thể, theo thứ tự thời gian của các ngày ưu tiên đã báo cáo, cho yêu cầu nhận được trước ngày 10 tháng 1. Nếu không thể đáp ứng hết nhu cầu, loại hoặc tiểu bang ngoại quốc trong đó yêu cầu vượt quá ngưỡng được xem là quá tải. Ngày Hành động Cuối cùng cho một loại hàng quá tải là ngày ưu tiên của ứng viên đầu tiên không thể đạt được trong giới hạn số lượng. Nếu trong quá trình phân bổ hàng tháng cần giảm lại Ngày Hành động Cuối cùng, chỉ các yêu cầu bổ sung cho số lượng sẽ được chấp nhận nếu ngày ưu tiên nằm trong ngày Hành động Cuối cùng mới được thông báo trong tài liệu này. Nếu bất kỳ lúc nào đạt đến giới hạn hàng năm, sẽ cần ngay lập tức làm cho loại ưu tiên “không có sẵn”, và không có yêu cầu nào khác về số lượng sẽ được chấp nhận.

READ  Thuê xe tự lái Quận 12 - Tp HCM: Giá cả phải chăng, hỗ trợ 24/7

Giới hạn năm tài chính 2024 cho visa ưu tiên gia đình được tài trợ dựa trên Luật Di trú và Quốc tịch (INA) là 226,000. Mức trên toàn cầu cho số lượng visa nhập cư ưu tiên theo công việc hàng năm là ít nhất 140,000. Điều 202 quy định rằng giới hạn theo quốc gia cho số lượng visa nhập cư ưu tiên được đặt ở mức 7% của tổng số lượng giới hạn hàng năm cho gia đình và theo công việc, tức là 25,620. Giới hạn khu vực phụ thuộc được đặt ở mức 2%, hoặc 7,320.

Điều 203(e) của INA quy định rằng các visa nhập cư ưu tiên gia đình và theo công việc sẽ được cấp cho những người nhập cư đủ điều kiện theo thứ tự mà đơn xin cho từng vụ đã được nộp. Điều 203(d) quy định rằng vợ/chồng và con cái của người nhập cư ưu tiên có cùng tình trạng và cùng thứ tự xem xét, nếu đi cùng hoặc theo kèm với người chính. Các quy định về phân bổ visa của Điều 202(e) áp dụng cho các điểm công tuyệt vượt ngoại quốc hoặc khu vực phụ thuộc khi số lượng visa sẽ vượt quá giới hạn theo quốc gia. Những quy định này áp dụng hiện nay cho các khu vực tính phí vượt quá như sau: TRUNG QUỐC – sinh ra tại đại lục, ẤN ĐỘ, MEXICO và PHILIPPINES.

Các lớp ưu tiên gia đình và số liệu cuối cùng

Theo Điều 203(a) của INA, các lớp ưu tiên gia đình được xác định để phân bổ visa nhập cư gia đình như sau:

  • Lớp Đầu tiên (F1): Con độc thân của Công dân Mỹ: 23,400 cộng với bất kỳ số lượng không cần thiết cho lớp ưu tiên thứ tư.
  • Lớp Thứ hai (F2): Vợ/chồng và con cái, con độc thân của Người cư trú vĩnh cửu: 114,200, cộng với số lượng (nếu có) mà tổng số ưu tiên gia đình trên toàn cầu vượt quá 226,000, cộng với bất kỳ số lượng ưu tiên thứ nhất không sử dụng:
    • A. Lớp F2A: Vợ/chồng và con cái của Người cư trú vĩnh cửu: 77% tổng số lượng giới hạn ưu tiên thứ hai, trong đó có 75% được miễn cấm theo giới hạn theo quốc gia.
    • B. Lớp F2B: Con độc thân (đủ 21 tuổi) của Người cư trú vĩnh cửu: 23% tổng số lượng giới hạn ưu tiên thứ hai.
  • Lớp Thứ ba (F3): Con đã kết hôn của Công dân Mỹ: 23,400 cộng với bất kỳ số lượng không cần thiết từ lớp ưu tiên thứ nhất và thứ hai.
  • Lớp Thứ tư (F4): Anh chị em của Công dân Mỹ trên 18 tuổi: 65,000 cộng với bất kỳ số lượng không cần thiết từ lớp ưu tiên ba.
READ  Decal chữ dán xe máy

Ngày Hành động Cuối cùng cho các trường hợp ưu tiên gia đình

Trên biểu đồ dưới đây, việc liệt kê một ngày cho bất kỳ lớp nào chỉ ra rằng lớp đó đang quá tải (xem đoạn 1); “C” có nghĩa là hiện có, tức là số liệu được ủy quyền để cấp phát cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện; và “U” có nghĩa là không được ủy quyền, tức là không có số liệu được ủy quyền cấp phát. (LƯU Ý: Số liệu được ủy quyền để cấp phát chỉ dành cho những ứng viên có ngày ưu tiên trước ngày Hành động Cuối cùng được liệt kê dưới đây.)

Đọc thêm về tài liệu pháp lý và xem các biểu đồ chi tiết tại Sửa Xe Máy TPHCM Uy Tín Sửa Xe Máy 24h Sài Gòn Lưu Động.

Original content has been modified to fit the brand focus and guidelines provided.