Dân sinh

Dân sinh

nghỉ giỗ tổ hùng vương 2024

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đến tháng 4 này, người lao động sẽ có thêm 2 ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, năm nay, các ngày này không trùng ngày cuối tuần, do đó người lao động sẽ không được nghỉ bù hay hoán đổi ngày nghỉ.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được hưởng tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, trong đó có Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng (1 ngày), Ngày Quốc tế lao động (1 ngày), cùng với Quốc khánh (2 ngày).

Nếu những ngày nghỉ này trùng với ngày nghỉ hàng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. Thường, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ dựa trên điều kiện thực tế.

Đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ được quy định cho người lao động, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của quốc gia mình.

Trong năm 2024, chỉ có Tết Âm lịch và Quốc khánh (2/9) là ngày nghỉ lễ. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ lấy ý kiến từ các đơn vị và trình Thủ tướng Chính phủ để quyết định ngày nghỉ phù hợp với người lao động, còn các ngày nghỉ khác sẽ tuân thủ quy định hiện hành.

Theo thông tin, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2024 rơi vào thứ Năm, ngày 18/4/2024. Vì là ngày làm việc trong tuần, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất là thứ Năm, ngày 18/4/2024.

READ  Tra Cứu Phạt Nguội Toàn Quốc - Nhập biển Số Xe để Kiểm Tra

Còn với ngày Chiến thắng (30/4 Dương lịch) và Quốc tế lao động (1/5 Dương lịch), vào năm 2024, chúng sẽ là ngày thứ Ba và thứ Tư (tức ngày 30/4/2024 và ngày 1/5/2024). Vì cả hai ngày này đều vào giữa tuần, người lao động không được nghỉ bù vào dịp này.

Do đó, lịch nghỉ 30/4 và 1/5 năm 2024 sẽ kéo dài trong 2 ngày, từ thứ Ba 30/4/2024 đến hết thứ Tư 1/5/2024.

Mặc dù là ngày nghỉ lễ, tuy nhiên, do tính chất công việc hoặc yêu cầu của người sử dụng lao động, nhiều người vẫn sẽ đi làm trong thời gian này. Trong trường hợp này, công việc sẽ được tính là làm thêm giờ và người lao động sẽ nhận lương làm thêm giờ.

Theo Điều 98 về tiền lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực tế theo công việc.

Trong trường hợp làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương, người lao động sẽ nhận được ít nhất 300% tiền lương ngày lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương. Đối với công việc làm vào ban đêm, sẽ được trả ít nhất 30% tiền lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực tế của ngày làm việc bình thường.

Ngoài ra, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường, ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ.

READ  Honda Dream 125 2024 về Việt Nam: Những thay đổi đáng chú ý

Như vậy, ngoài việc được hưởng lương 100% trong ngày nghỉ lễ, Tết, nếu làm việc trong thời gian này, người lao động có thể nhận được tối thiểu 400% tiền lương so với ngày làm việc bình thường.