Tìm kiếm code, kho lưu trữ, người dùng, vấn đề, yêu cầu pull…

sh more

nvm project logo

Giới thiệu

Những người làm việc với Node.js biết rằng việc quản lý phiên bản Node.js có thể khá phức tạp. Với nhiều phiên bản Node.js và dự án khác nhau, việc chuyển đổi giữa các phiên bản có thể là một công việc nhàm chán và dễ gây nhầm lẫn. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một công cụ quản lý phiên bản Node.js như nvm.

Cài đặt và Cập nhật

Để cài đặt hoặc cập nhật nvm, bạn chỉ cần chạy script cài đặt. Bạn có thể tải xuống và chạy script thủ công hoặc sử dụng lệnh cURL hoặc Wget dưới đây:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash

Sau khi chạy lệnh trên, script sẽ tải xuống repository nvm vào ~/.nvm và cố gắng thêm các dòng mã nguồn từ đoạn mã dưới đây vào tệp hồ sơ đúng (~/.bash_profile, ~/.zshrc, ~/.profile hoặc ~/.bashrc).

Nếu biến môi trường $XDG_CONFIG_HOME có sẵn, nó sẽ đặt các tệp nvm vào đó.

Bạn có thể tùy chỉnh nguồn, thư mục, hồ sơ và phiên bản cài đặt bằng cách sử dụng các biến NVM_SOURCE, NVM_DIR, PROFILE và NODE_VERSION. Ví dụ: curl ... | NVM_DIR="path/to/nvm".

Lưu ý rằng trình cài đặt có thể sử dụng git, curl hoặc wget để tải xuống nvm, tùy thuộc vào tùy chọn nào có sẵn.

Sau khi chạy xong script cài đặt, nếu bạn gặp lỗi “nvm: command not found” hoặc không thấy thông báo phản hồi từ cửa sổ terminal sau khi gõ lệnh command -v nvm, bạn chỉ cần đóng cửa sổ terminal hiện tại, mở cửa sổ terminal mới và thử kiểm tra lại. Hoặc bạn có thể chạy các lệnh sau đây cho các shell khác nhau:

  • bash: source ~/.bashrc
  • zsh: source ~/.zshrc
  • ksh: . ~/.profile

Điều này sẽ đảm bảo lệnh nvm có thể hoạt động.

READ  Mua Bán Xe PCX Cũ Giá Rẻ, Chính Chủ T3/2024

Sử dụng

Sau khi cài đặt thành công nvm, bạn có thể sử dụng lệnh nvm để quản lý phiên bản Node.js. Dưới đây là một số lệnh quan trọng:

  • nvm install <version>: Cài đặt một phiên bản Node.js cụ thể.
  • nvm use <version>: Chuyển đổi sang phiên bản Node.js đã cài đặt.
  • nvm current: Hiển thị phiên bản Node.js hiện tại.
  • nvm ls: Liệt kê tất cả các phiên bản Node.js đã cài đặt.
  • nvm uninstall <version>: Gỡ bỏ một phiên bản Node.js đã cài đặt.

Có nhiều tùy chọn và tính năng khác mà bạn có thể khám phá trong tài liệu chi tiết của nvm. Hãy tận hưởng việc quản lý phiên bản Node.js dễ dàng và linh hoạt hơn với nvm!


Nguồn: Sửa Xe Máy TPHCM Uy Tín Sửa Xe Máy 24h Sài Gòn Lưu Động