Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024

tuổi năm 2024

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động chỉ được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu và đã đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định. Hiện tại, tuổi nghỉ hưu của người lao động đã được điều chỉnh và sẽ tiếp tục tăng dần cho đến năm 2024.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động nam và nữ

Theo quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình. Đối với lao động nam, tuổi nghỉ hưu sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028, trong khi đối với lao động nữ, tuổi nghỉ hưu sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đã tăng lên. Hiện tại, lao động nam phải đủ 60 tuổi 3 tháng để được nghỉ hưu và lao động nữ phải đủ 55 tuổi 4 tháng. Mỗi năm sau đó, tuổi nghỉ hưu của lao động nam sẽ tăng thêm 3 tháng và lao động nữ tăng thêm 4 tháng.

Tuổi nghỉ hưu năm 2024

Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, vào năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, trong khi đối với người lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.

Lưu ý rằng, độ tuổi này chỉ áp dụng cho người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

READ  Thay Cổ Phốt Xe Máy - Giải Pháp Tốt Nhất Cho Xe của Bạn

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất từ năm 2024

Theo quy định của Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường sẽ được xác định như sau:

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

  • Người lao động có từ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Người lao động có từ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.
  • Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
  • Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 từ đủ 15 năm trở lên.

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất từ năm 2024

Người lao động thuộc các trường hợp nêu trên có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu. Điều này áp dụng trừ khi có quy định khác từ pháp luật.

READ  Đề Xuất Mới: Đăng Ký Học Lái Xe Cho Người Đủ 17 Tuổi

Với lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2024, người lao động cần nắm rõ quy định để có kế hoạch phù hợp cho tương lai của mình.

Xem thông tin chi tiết tại Sửa Xe Máy TPHCM Uy Tín Sửa Xe Máy 24h Sài Gòn Lưu Động.