Bác sỹ của Tương Lai: báo cáo năm 2022

future 2022

Chủ đề chính: ảnh hưởng của sức khỏe kỹ thuật số và công nghệ

Bác sỹ dự đoán rằng kiến thức về công nghệ sẽ là khả năng quan trọng nhất đối với các bác sỹ và y tá trong 10 năm tới. Tuy nhiên, nhiều người báo cáo rằng họ bị áp đảo bởi lượng dữ liệu và thông tin mà họ được mong đợi phải tiếp nhận, gây ra lo ngại rằng việc gia tăng vai trò của công nghệ y tế sẽ tốn nhiều thời gian hơn là tiết kiệm nó. Có sự ủng hộ rộng rãi từ các bác sỹ để cải thiện giáo dục và đào tạo để đảm bảo rằng họ có thể theo kịp tốc độ nhanh chóng của sự tiến bộ công nghệ.

Điều này sẽ có nghĩa gì đối với Bác Sỹ Tương Lai Hiểu Biết Công Nghệ?

“Không có thời gian riêng để học công nghệ. Giáo dục đó cần được áp dụng vào hệ thống để đảm bảo tất cả các bác sỹ được giáo dục.” – Bác sỹ từ Mỹ

“Bác sỹ cần tin rằng sự thay đổi này không được thực hiện ‘với họ’ – thay vào đó, họ cần trở thành những người tham gia tích cực muốn sử dụng công nghệ số.” – Bác sỹ từ Anh

Có sự tăng trưởng nhanh chóng về việc sử dụng công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, và các bác sỹ kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, trong khi công nghệ mang lại tiềm năng lớn để cải thiện chất lượng chăm sóc, các bác sỹ cảnh báo rằng công nghệ có thể trở thành một gánh nặng khó khăn trong vòng 10 năm tới. Các bác sỹ cho rằng quy trình lâm sàng và giáo dục y tế sẽ phải theo kịp tiến bộ công nghệ; các bác sỹ nhận ra việc giáo dục và đào tạo về các phát triển công nghệ mới nhất là một ưu tiên quan trọng cho 10 năm tới. Cần chú ý đặc biệt để đảm bảo tất cả các nhóm dân cư bệnh nhân có lợi từ công nghệ và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ làm gia tăng bất bình đẳng sức khỏe hiện có.

READ  Tại sao xe máy hai thì biến mất?

Điều này sẽ có nghĩa gì đối với Bác Sỹ Tương Lai Dễ Tiếp Cận?

Sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe đang là một vấn đề hàng đầu trong số các bác sỹ hiện nay. Họ chỉ ra việc tăng lên của cả các bệnh không lây nhiễm và lây nhiễm, thiếu hụt bác sỹ trên toàn cầu và sự tập trung vào chi phí thay vì chăm sóc trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe là những yếu tố góp phần. Các bác sỹ kỳ vọng đóng góp của họ trong việc giảm bớt bất bình đẳng trong vòng 10 năm tới. Cung cấp chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân và thông qua dịch vụ chăm sóc từ xa sẽ làm cho các bác sỹ dễ tiếp cận hơn, và dành thời gian quản lý sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa bệnh sẽ giúp cải thiện kết quả sức khỏe trong các dân cư thu nhập thấp.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ sửa xe máy tại TP.HCM, hãy truy cập Sửa Xe Máy TPHCM Uy Tín Sửa Xe Máy 24h Sài Gòn Lưu Động.